Leverantör av elmotorer i Kina Kina elmotor | Elmotorleverantörer Kina

Elmotor elmotor 1

An elektrisk motor är definitivt en elektrisk maskin som omvandlar elektrisk kraft till mekanisk energi. De flesta elmotorer arbetar med samspelet mellan motorns magnetfält och elektrisk energi inuti en trådlindning för att skapa tryck med hjälp av axelns rotation. Elmotorer kan drivas av hushållsströmskällor, till exempel från batterier, bilar eller likriktare, eller genom växelströmskällor, som ett elföretag, växelriktare eller elgeneratorer. En elgenerator är robotiskt precis som en elmotor, men arbetar i vändriktning och omvandlar mekanisk energi till elektrisk kraft.

Elmotorer kan indexeras av faktorer som exempelvis energikälla, intern konstruktion, applikation och typ av rörelseeffekt. Förutom växelström kontra eltyper kan motorer vara borstade eller borstlösa, de kan ha flera faser (se enfas, tvåfas eller trefas) och kan antingen vara luftkylda eller vätskekylda. Allmänna motorer med standardmått och egenskaper ger bekväm mekanisk kraft för industriell användning. De största elmotorerna kan användas för fartygets framdrivning, rörledningskompression och pumplagringsapplikationer med värden på 100 megawatt. Elmotorer finns i industriella fläktar, fläktar och pumpar, verktygsmaskiner, hushållsapparater, verktyg och hårddiskar. Små motorer kan finnas i elektriska klockor.

Som Kina elmotor är bättre?

BLDC-motorer har dragkraftegenskaper som högt vridmoment, hög kvalitet runt 95-98% etc. BLDC-motorer är lämpliga för design med högsta effektdensitet. BLDC-motorerna är de mest populära motorerna för den elektriska fordonsapplikationen på grund av dess dragegenskaper.